0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2010


Uchwała NR XXXVIII/190/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r

UCHWAŁA NR XXXVIII/191/2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2010r

UCHWAŁA NR XXXVIII/192/2009 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2010r

UCHWAŁA NR XXXVIII/193/2009 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2010r

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/2009 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010r

  -   ZAŁĄCZNIK 1 - od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

  -   ZAŁĄCZNIK 2 - od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

  -   ZAŁĄCZNIK 3 - od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego

Uchwała NR XXXVIII/195/2009 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2010r

Uchwała NR XXXVIII/196/2009 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2010 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrod

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2009 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2010r

UCHWAŁA NR XXXIX/202/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/69/2007 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolni


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2009 udzielono pomocy publicznej:

ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA-2009

Wykaz osób, którym przyznano Pomoc Publiczną w postaci zwrotu podatku akcyzowego

#p1133#Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 7 styczeń 2010 godz. 08:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 16 listopad 2012 godz. 10:50
Liczba odsłon:
  12860 od 7 styczeń 2010 godz. 08:17  (średnio 3.47 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca