0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2012


UCHWAŁA Nr XII/54/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/55/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/56/2011 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XII/57/2011 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/58/2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

UCHWAŁA Nr XII/59/2011 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA Nr XII/60/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XII/62/2011 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i formularzy informacji dla potrzeb wymiaru podatku odnieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.


UCHWAŁA Nr XIII/75/2011 zmieniająca uchwałę Nr XII/55/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2012 r. 

UCHWAŁA Nr XIII/76/2011 zmieniająca uchwałę Nr XII/58//2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

UCHWAŁA Nr XIII/77/2011 zmieniająca Uchwałę Nr XII/62/2011 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i formularzy informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.


WZORY DEKLARACJI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem  wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 r. udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego). 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 4 styczeń 2012 godz. 07:56
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 16 listopad 2012 godz. 10:50
Liczba odsłon:
  13141 od 4 styczeń 2012 godz. 07:56  (średnio 3.87 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca