0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2014


OŚWIADCZENIE w sprawie kształtowania polityki gospodarczej na terenie Gminy Łęczyca


UCHWAŁA Nr XXXIV/214/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/217/2013 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/218/2013 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/207/2013 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

        ZAŁĄCZNIK I - od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

        ZAŁĄCZNIK II - od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łączniez naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

        ZAŁĄCZNIK III - od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

UCHWAŁA Nr XXXIV/220/2013 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2014 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


 WZORY DEKLARACJI

DT-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 DT-1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem  wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajaćych osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego).Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 10 grudzień 2013 godz. 08:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 1 czerwiec 2015 godz. 08:45
Liczba odsłon:
  9929 od 10 grudzień 2013 godz. 08:53  (średnio 3.63 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca