0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2019


Uchwała LIII/349/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała LIII/350/2018 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na teren ie gminy Łęczyca.

Uchwała LIII/351/2018 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako  podstawy do obliczenia stawki podatku  rolnego na 2019 rok.

Uchwała LIII/352/2018 w sprawie zwolnień w podatk u rolnym na terenie gm in y Łęczyca.

 

 

Uchwała XVII/100/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
           Załącznik I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik II od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik III od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


 WZORY DEKLARACJI

 

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
          załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych


 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek  organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, którym w 2018 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem  wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

WYKAZ wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej.

WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajaćych osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego).Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 20 listopad 2018 godz. 15:06
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 4 czerwiec 2019 godz. 10:05
Liczba odsłon:
  5750 od 20 listopad 2018 godz. 15:06  (średnio 3.78 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca