0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PROJEKT BUDŻETU » 2009


Projekt uchwały budżetowej na 2009r

Projekt budżetu 2009 - opis

Zarządzenie Nr 177)2008 Wójta 12.11.08 proj.budż.2009

Projekt budżetu 2009 załączniki Nr 1-7

Projekt budżetu 2009 załącznik Nr 8

Projekt budżetu 2009 Zał.Nr 9 prognoza długu

Zał.Nr 10(s.1)do zarz.Nr 177)08 Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

Zał.Nr 10(s.2)do zarz.Nr 177)08 Prognoza kwoty długu na 2009 i lata następne

Projekt budżetu 2009 Załącznik Nr 12

Projekt budżetu 2009 Zał.Nr 13 Profilaktyka

Projekt budżet 2009 Załącznik Nr 14

Zarządzenie Nr 192)08 z 15_12_08 zmiany w układzie

Zał.Nr 1 do zarządz.192)2008 z 15.12.08 wyd.zlec.

Zał.Nr 2 do zarzadz.192)2008 z 15.12.2008 Wydatki z dotacji z par.2030

Uchwała R.G Nr XXVIII(149)08 z dn.22.12.2008-wydatki nie wygas.w 2008

UCHWAŁA RG Nr XXVIII(150)08 22.12.2008 zatr.GFOSiGW 2009

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII(151)08 z dn.22.12.08 r. zmiany w budżecie

Zał. do uchwały RG Nr XXVIII(151)08 z 22.12.08 budżet 2008

Zał Nr 1wykaz wydatkow niewygasajacych 2008

Zał. Nr 2 Plan finansowy wydatów,które nie wygasają 2008

Zał.do uchwały z 22_12_08 GFOŚiGW na 2009

POROZUMIENIE-UM-konfrontacje artyst


Budżet Gminy na rok 2009:

Uchwała budżetowa na 2009r.

Budżet 2009 opis

Budżet 2009 załączniki Nr 1-7

Budżet 2009 załącznik Nr 8

Budżet 2009 Zał.Nr 9 - prognoza długu

Zał.Nr 10 (s.1) do budżetu Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

Zał.Nr 10 (s.2) do budżetu Prognoza kwoty długu na 2009 i lata następne

Budżetu 2009 Zał.Nr 11 - Profilaktyka

Budżet 2009 Załącznik Nr 12

Budżet 2009 Załącznik Nr 13


Uchwały i zarządzenia związane z budżetem Gminy:

Uchw.Rady Gm.Nr XXX (157) 09 z 20.02.09 pożyczka z WFOŚiGW_Modernizacja SUW w Piekaciu

Uchw.Rady Gm.Nr XXX (158) 09 z 20.02.09 kredyt bank

Uchwała RG Nr XXX (159) 09 z 20.02.09 program pożytku publicznego 2009

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI(165)09 z dn. 27.03.09 r. zmiany w budżecie

Zał. Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXI(165)09 Rady Gminy z dn. 27.03.09

Zarządzenie Nr 210)09 z dn. 27.03.09 układ do uchwały RG z 27.03.09

Zarządzenie Nr 211)09 z dnia 27.03.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 212)09 z dnia 27.03.09 układ do zmian

Zał. Nr 1 do zarzadz.212)2009 z 27.03.2009 Dotacje na zadania wł.

Zał. Nr 2 do zarzadz. 212)2009 z 27.03.2009 Wydatki z dotacji z par.2030

Zarządzenie Nr 216)09 z 02_04_09 zmiany w układzie

Uchwała Nr XXXII(166)09 z 21_04_09 absolutorium za 2008 rok

Uchwała Rady Gminy Nr XXXII(167)08 z dn.21.04.2009 r. zmiany w budżecie

Zał. Nr 1i 2 do uchwały Nr XXXII(167)09 Rady Gminy z dn.21.04.09

Zał.Nr 3,4 do uchwały Nr XXXII(167)09 Rady Gminy z dn.21.04.09

Zał.Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII(167)09 z dn.21.04.09 prognoza długu

Zał.Nr 6 (s.1) do uchw.Nr XXXII(167)09 z 21.04.09 Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

Zał.Nr 6 (s.2) do uchw.Nr XXXII(167)09 z 21.04.09 Prognoza kwoty długu na 2009 i lata następne

Uchwała Rady Gm.Nr XXXII(168)09 z 21.04.09 pożyczka z WFOŚiGW_Termomod.OSP Dzierzbiętów,Pruszki

Zarządzenie Nr 217)09_z dnia 15_04_09zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 218)09_z dnia 15_04_09 uklad do zmian

Zał.Nr 1 do zarządz. 218)09 z dn.15.04.09 doch.zlecone

Zał.Nr 2 do zarządz. 218)09 z 15.04.09 wyd.zlec.

Zarzadzenie Nr 220)09 z 24.04.09 uklad do uchw. i zmiany w układzie

Zarządzenie Nr 221)09 z 13_05_09 zmiany w układzie

Zarządzenie Nr 223)09 z dnia 14_05_09zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 224)09 z dnia 14_05_09 układ do zmian (zlec.)

Załącznik Nr 1 do zarządz. 224)09 z dn.14.05.09 doch.zlecone

Załącznik Nr 2 do zarządz. 224)09 z 14.05.09 wyd.zlec

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII 171)09 z 27.05.09r. współdziałanie Gminy Łęczyca i Powiatu Łęczyckiego

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII 172)09 z dn.27.05.09 r. zmiany w budżecie

Załącznik Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXIII 172)09 Rady Gminy z dn.27.05.09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII 172)09 Rady Gminy z dn.27.05.09

Zarządzenie Nr 225)09 z dn.27.05.09 układ do zmian (uchw.)

Zarządzenie Nr 226)09 z dnia 01_06_09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 227)09 z dnia 01_06_09 układ do zm.

Załącznik Nr 1 do zarzadz. 227)2009 z 01.06.2009 Dotacje na zadania wł.

Załącznik Nr 2 do zarzadz. 227)2009 z 01.06.2009 Wydatki z dotacji z par.2030

Zarządzenie Nr 231)09 z dnia 04.06.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 232)09 z dnia 04.06.09 układ do zmian, plan fin.

Załącznik Nr 1 do zarządz. 232)09 z dn.04.06.09 doch.zlecone

Załącznik Nr 2 do zarządz. 232)09 z 04.06.09 wyd.zlec

Zarządzenie Nr 233)09 z 15_06_09 zmiany w układzie

Uchwała - fundusz sołecki

Uchwała RG Nr XXXIV 174)09 z 23.06.09 -współdziałanie z UM w 2009

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV 176)09 z dn.23.06.09 r. zmiany w budżecie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV 176)09 Rady Gminy z dn.23.06.09

Zarządzenie Nr 235)09 z dn.25.06.09. układ do uchwały

Zarządzenie Nr 236)09 z dnia 25.06.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 237)09 z dnia 25.06.09 uklad do zarzadz.

Załącznik Nr 1 do zarzadz. 237)09 z 25.06.2009 Dotacje na zadania wł.

Załącznik Nr 2 do zarzadz.237)09 z 25.06.2009 Wydatki z dotacji z par.2030

Zarządzenie Nr 238)09 z 26.06.09 zmiany w układzie

Zarządzenie Nr 251)09 z 22.07.09 zmiany w układzie

Zarządzenie Nr 252)09 z 05.08.09 zmiany w układzie

Zarządzenie Nr 256)09 z 06.08.09 zmiany w układzie

Zarządzenie Nr 257)09 z dnia 10.08.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 258)09 z dnia 10.08.09 układ do zmian, plan finansowy

Zał. Nr 1 do zarządz. 258)09 z dn.10.08.09 doch.zlecone

Zał. Nr 2 do zarządz. 258)09 z 10.08.09 wyd.zlec.

Zał. Nr 3 do zarzadz. 258)2009 z 10.08.2009 Dotacje na zadania wł.

Zał. Nr 4 do zarzadz. 258)2009 z 10.08.2009 Wydatki z dotacji z par.2030

Uchwała Rady Gminy Nr XXXV(182)09 z dn. 25.08.2009r. zmiany w budżecie

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXV(182)09 Rady Gminy z dn. 25.08.09

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXV(182)09 Rady Gminy z dn. 25.08.09

Zał. Nr 3 do uchwały Nr XXXV(182)09 Rady Gminy z dn. 25.08.09

Zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXV(182)09 Rady Gminy z dn. 25.08.09

Zał. Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXXV(182)09 z dn. 25.08.09 prognoza długu

Zał. Nr 6(s.1) do uchw. Nr XXXV(182)09 z 25.08.09 Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

Zał. Nr 6(s.2) do uchw. Nr XXXV(182)09 z 25.08.09 Prognoza kwoty długu na 2009 i lata następne

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI(184)09 z dn. 17.09.2009r. zmiany w budżecie

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXVI(184)09 Rady Gminy z dn. 17.09.09

Zarządzenie Nr 261)09 z dnia 28.08.09 układ do uchw.

Zarządzenie Nr 262)09 z dnia 28.08.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 263)09 z dnia 28.08.09 układ zmiany w budżecie

Zał. Nr 1 do zarzadz.263)2009 z 28.08.2009 Dotacje na zadania wł.

Zał. Nr 2 do zarzadz. 263)2009 z 28.08.2009 Wydatki z dotacji z par.2030

Zarządzenie Nr 264)09 z dnia 17.09.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 265)09 z dnia 17.09.09 uklad do zarzadz.

Zał. Nr 1 do zarządz. 265)09 z 17.09.09 doch. zlecone

Zał. Nr 2 do zarządz. 265)09 z 17.09.09 wyd. zlec.

Zał. Nr 3 do zarzadz. 265)09 z 17.09.09 Dotacje na zadania wł.

Zał. Nr 4 do zarzadz. 265)09 z 17.09.09 Wydatki z dotacji z par. 2030

Zarządzenie Nr 266)09 z 17.09.09 uklad do uchwały

Zarządzenie Nr 267)09 z 28.08.09 zm. w układzie

Zarządzenie Nr 268)09 z 28.09.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 269)09 z 28.09.09 układ do zarządz. plan. finans.

Zał. Nr 1 do zarządz. 269)09 z 28.09.09 doch. zlecone

Zał. Nr 2 do zarządz. 269)09 z 28.09.09 wyd. zlec.

Zarządzenie Nr 270)09 z dnia 19.10.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 271)09_z dnia 19.10.09 ukł.do zmian zlec.

Zał. Nr 1 do zarządz. 271)09 z dn.19.10.09 doch. zlecone

Zał. Nr 2 do zarządz. 271)09 z 19.10.09 wyd. zlec.

Zarządzenie Nr 272)09 z 19.10.09 zm. w układzie

Uchwała Rady Gmiy Nr XXXVII(185)09 z 27.10.09 zm. pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja SUW w Piekaciu

Uchwała Rady Gm.Nr XXXVII(186)09 z 27.10.09r. współdziałanie Gminy Łęczyca i Powiatu Łęczyckiego

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII(189)09 z dn.27.10.2009 r. zmiany w budżecie

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXVII(189)09 Rady Gminy z dn.27.10.09

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXVII(189)09 Rady Gminy z dn.27.10.09

Zał.Nr 3 do uchwały Nr XXXVII(189)09 Rady Gminy z dn.27.10.09 - Kopia

Zał.Nr 4 do uchwały Nr XXXVII(189)09 Rady Gminy z dn.27.10.09

Zał.Nr 5 do uchwały Nr XXXVII(189)09 z dn.27.10.09

Zał.Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII(189)09 z dn.27.10.09 prognoza długu

Zał.Nr 7(s.1)do uchw.Nr XXXVII(189)09 z 27.10.09 Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

Zał.Nr 7(s.2)do uchw.Nr XXXVII(189)09 z 27.10.09 Prognoza kwoty długu na 2009 i lata następne

Zał.Nr 8 do uchw.Nr XXXVII(189)09 z dn. 27.10.09

Zarządzenie Nr 273)09 z dn. 30.10.2009 r. układ do uchw.

Zarządzenie Nr 274)09 z dnia 30.10.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 275)09 z dnia 30.10.09 układ do zarządz.

Zał. Nr 1 do zarzadz. 275) 2009 z 30.10.2009 Dotacje na zadania wł.

Zał. Nr 2 do zarzadz.275)09 z 30.10.2009 Wydatki z dotacji z par. 2030

Zarządzenie Nr 277)09 z dnia 05.11.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 278)09 z dnia 05.11.09 układ do zarządz.

Zał.Nr 1 do zarządz. 278)09 z 05.11.09 doch.zlecone

Zał.Nr 2 do zarządz. 278)09 z 05.11.09 wyd.zlec.

Zał.Nr 3 do zarzadz. 278)09 z 05.11.09 Dotacje na zadania wł.

Zał.Nr 4 do zarzadz. 278)09 z 05.11.09 Wydatki z dotacji z par.2030

Zarządzenie Nr 279)09 z 9.11.09 zm. w układzie

Uchwała Rady Gminy XXXVIII(198)09 z dn.01.12.2009 r. zmiany w budżecie

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII(198)09 Rady Gminy z dn. 01.12.09

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII(198)09 Rady Gminy z dn. 01.12.09

Zał. Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII(198)09 z dn. 01.12.09

Zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII(198)09 Rady Gminy z dn.01.12.09

Uchwała Rady Gm.Nr XXXVIII(199)09 z 01.12.09 zm. Uchylenie uchwały pożyczka w 2009 r.z WFOŚiGW_Modernizacja SUW w Piekaciu

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII(200)09 z 01.12.09 zm. pożyczka z WFOŚiGW Modernizacja SUW w Piekaciu

Zarządzenie Nr 281)09 z 20.11.09 zm. w ukł.

Zarządzenie Nr 282)09 z dnia 20.11.09 zmiany w budżecie

Zał. Nr 1 do zarządz. 283)09 z dn. 20.11.09 doch. zlecone

Zał. Nr 2 do zarządz. 283)09 z 20.11.09 wyd. zlec.

Zał. Nr 3 do zarzadz.283) 2009 z 20.11.2009 Dotacje na zadania wł.

Zał. Nr 4 do zarzadz. 283)09 z 20.11.2009 Wydatki z dotacji z par. 2030

Zarządzenie Nr 283)09 z dnia 20.11.09 układ do zmian(zlec.)

Zarządzenie Nr 284)09 z 23.11.09 zm. w układzie

Zarządzenie Nr 285)09 z dnia 02.12.09 układ do uchwały

Zarządzenie Nr 287)09 z dnia 14.12.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 288)09 z dnia 14.12.09 układ do zarzadz.

Zał.Nr 1 do zarzadz. 288)09 z 14.12.2009 Dotacje na zadania wł.

Zał.Nr 2 do zarzadz. 288)09 z 14.12.2009 Wydatki z dotacji z par.2030

Zarządzenie Nr 289)09 z dnia 14.12.09 zmiany w układzie

Zarządzenie Nr 291)09 z dnia 17.12.09 zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 292)09 z dnia 17.12.09 układ do zmian (zlec.)

Zał.Nr 1 do zarządz. 292)09 z 17.12.2009 doch.zlecone

Zał.Nr 2 do zarządz. 292)09 z 17.12.09 wyd.zlec.

Uchwała R.G Nr XXXIX(206)09 z dn.22.12.2009-wydatki nie wygas. w 2009

Zał. Nr 1 wykaz wydatkow niewygasajacych 2009

Zał. Nr 2 Plan finansowy wydatów,które nie wygasają 2009

Uchwała Rady Gminy XXXIX(207)09 z dn. 22.12.2009 r. zmiany w budżecie

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIX(207)09 Rady Gminy z dn. 22.12.09

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXIX(207)09 Rady Gminy z dn. 22.12.09

Zarządzenie Nr 294)09 z 21.12.2009 zmiany w układzie

Zarządzenie Nr 295)09_z dnia 23_12_09zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 296)09 z dnia 23.12.09 uklad do zarządz. zlec

Zał. Nr 1 do zarządz. 296)09 z dn. 23.12.09 doch. zlecone

Zał. Nr 2 do zarządz. 296)09 z 23.12.09 wyd. zlec.

Zarządzenie Nr 298)09 z 31.12.09 układ do uchwały


Układ wykonawczy:

Zarządzenie Wójta Nr 204)2009 układ wykonawczydo budżetu 2009

Zał.Nr 1 do zarządz.Nr 204)09 z 06.03.09 Dochody 2009

Zał.Nr 2 do zarzadz.Nr 204)09 z 06.03.09 Wydatki 2009

Zał.Nr 3 do zarządz.Nr 204)08 z 06.06.09

Zał.Nr 4 do zarządz.Nr 204)09 z 06.03.09

Zał.Nr 5 do zarządz.Nr 204)09 z 06.03.09

Zał.Nr 6 do zarządz.Nr 204)09 z 06.03.09

Zał.Nr 7 do zarządz.Nr 204)09 z 06.03.09

Zał.Nr 8 do zarządz.Nr 204)09 z 06.03.09

Zał.Nr 9 do zarządz.Nr 204)09 z 06.03.09

Zał.Nr 10 do zarządz.Nr 204)09 z 06.03.09

Zał.Nr 11 do zarządz.204)09 z 06.03.09 doch.zlecone

Zał.Nr 12 do zarządz.204)2009 z 06.03.09 wyd.zlec.

Zał.Nr 13 do zarzadz.204)2009 z 06.03.2009 Dotacje na zadania wł.

Zał.Nr 14 do zarzadz.204)2009 z 06.03.2009 Wydatki z dotacji z par.2030

Zał.Nr 15 do zarzadz.Nr 204)09 z 06.03.09 

Zarządzenie Nr 207)09 z dnia 17.03.09 układ do zmian

Zał.Nr 1 do zarzadz.207)2009 z 17.03.2009 Dotacje na zadania wł.

Zał.Nr 2 do zarzadz.207)2009 z 17.03.2009 Wydatki z dotacji z par.2030


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008:

Zarządzenie 208_2009 Sprawozdanie za 2008r.

Sprawozdanie opis 2008r.

Zał.Nr 1 Dochody_sprawozd. 2008r.

Zał.Nr 2 Wydatki- sprawozd. 2008r.

Zał.Nr 3 doch.zlecone sprawozdanie 2008r.

Zał.Nr 4 wyd.zlecone sprawozdanie 2008r.

Zał.Nr 5 Inwestycje sprawozdanie 2008r.

Zał.Nr 6 Profilaktyka uzależnień_sprawozd.2008 r.

Zał.Nr 7 Oświata_Sprawozd. 2008r.

Zał.Nr 8 GFOŚiGW _sprawozd. 2008

Zał.Nr 9 dotacje_sprawozd.2008r.

Zał.Nr 10 doch.wł.sprawozd.2008

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 30 grudzień 2008 godz. 07:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 16 listopad 2012 godz. 11:22
Liczba odsłon:
  15411 od 30 grudzień 2008 godz. 07:55  (średnio 3.71 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca