0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2015


UCHWAŁA Nr XLII/269/2014 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr XLII/270/2014 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2015r.

UCHWAŁA Nr XLII/271/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.

UCHWAŁA Nr XLII/272/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2015r.

UCHWAŁA Nr XLII/273/2014 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2015 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Stawki opłaty od środków transportowych pozostają takie same jak w roku poprzednim:

UCHWAŁA Nr XXXIV/207/2013 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

           Załącznik I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

           Załącznik II od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łączniez naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

           Załącznik III od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 


 WZORY DEKLARACJI

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
            Załącznik do deklaracji DT-1


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem  wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajaćych osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego).

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 7 styczeń 2015 godz. 10:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 1 czerwiec 2015 godz. 10:08
Liczba odsłon:
  9452 od 7 styczeń 2015 godz. 10:01  (średnio 3.71 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca