0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2013


Taryfy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca


UCHWAŁA Nr XXIII/128/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.

UCHWAŁA Nr XXIII/129/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2013r.

UCHWAŁA Nr XXIII/130/2012 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXIII/131/2012 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2013r.

UCHWAŁA Nr XXIII/132/2012 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

ZAŁĄCZNIK I - od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

ZAŁĄCZNIK II - od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łączniez naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

ZAŁĄCZNIK III - od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

UCHWAŁA Nr XXIII/133/2012 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2013 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA Nr XXIV/144/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/134/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2013 rok

UCHWAŁA XXIV/145/2012 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/128/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 


WZORY DEKLARACJI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem  wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego).

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 20 listopad 2012 godz. 10:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 27 maj 2013 godz. 13:43
Liczba odsłon:
  11135 od 20 listopad 2012 godz. 10:00  (średnio 3.67 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca