0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Kadencja:

    
Wójt Gminy - Jacek Rogoziński
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
 Pytania do Wójta Gminy
 Spotkania z mieszkańcami
 
Monika Kilar-Błaszczyk (Zastępca Wójta do 1.03.2020)
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Anna Zarębska (Sekretarz do 30.04.2021)
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Skarbnik - Agnieszka Kaszubska
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Kierownik Referatu Oświaty - Andrzej Piłacik
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Sekretarz - Sylwia Doniak
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe


 


 

Gmina Łęczyca