0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2016


UCHWAŁA XVII/101/2015 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2016 rok

UCHWAŁA XVII/102/2015 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2016r.

UCHWAŁA XVII/103/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.

UCHWAŁA XVII/104/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2016r.

UCHWAŁA XVIII/118/2015 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i formularza informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

UCHWAŁA XII/61/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca.

UCHWAŁA IX/38/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca, na okres od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku.
           Załącznik I taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

UCHWAŁA XVII/100/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
           Załącznik I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik II od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik III od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


 WZORY DEKLARACJI

 

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem  wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajaćych osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego).Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 7 grudzień 2015 godz. 13:16
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 31 maj 2017 godz. 11:10
Liczba odsłon:
  8870 od 7 grudzień 2015 godz. 13:16  (średnio 3.9 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca