0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PROJEKT BUDŻETU » 2010


Projekt uchwały budżetowej na 2010r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2010r.

Zarządzenie Nr 280)2009 Wójta 12.11.09 proj. budż. 2010r.

Tabela 1, 5 i zał. Nr 9 do proj. uchw. budżet. na 2010r.

Tabela Nr 2 do proj. uchw. budż 2010r. 

Tabela Nr 3 do Proj. uchwały budżet. na 2010r.

Tabela Nr 4 do Proj. Uchwały budż. na 2010r.

Tabela Nr 6 do Proj. uchwały budzet. na 2010r.

Tabela Nr 7 do Projektu uchwały budzet.na 2010r.

Tabela Nr 8 do Projektu uchwały budżet. na 2010r.

Tabela Nr 10 do proj. uchw. budzet. na 2010r.

Tabela Nr 12 do Projektu uchwały budżet. na 2010r.

Załącznik Nr 13 do Projektu uchwały budzetowej na 2010r.

Załącznik Nr 14 do Projektu uchwały budzetowej na 2010r. s.1

Załącznik Nr 14 do Projektu uchwały budzetowej na 2010r. s.2


Budżet Gminy na rok 2010:

Uchwała Budżetowa na 2010r

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2010r

Tabela 1, 5 i załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2010r

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010r

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2010r

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2010r

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2010r

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2010r

Tabela Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010r

Tabela Nr 10 do uchwały budzetowej na 2010r

Tabela Nr 11 do uchwały budżetowej na 2010r

Załącznik Nr 12 do uchwały budzetowej na 2010r

Załącznik Nr 13 do uchwały budzetowej na 2010r. s.1

Załącznik Nr 13 do uchwały budzetowej na 2010r.s.2 


Uchwały i zarządzenia związane z budżetem Gminy:

Uchwała Nr V/240/2009 i V/241/2009 z dnia 17 grudnia 2009r w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Łęczyca na 2010r. oraz w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Łęczyca.

UCHWAŁA Nr XLV/235/2010 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.

UCHWAŁA Nr LI/259/2010 w sprawie programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2009:

ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA - ZA 2009ROK 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 23 listopad 2009 godz. 14:03
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 16 listopad 2012 godz. 11:22
Liczba odsłon:
  12858 od 23 listopad 2009 godz. 14:03  (średnio 3.4 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca