0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2021


Uchwała XXVII/166/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała XXVII/167/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2021r.

 

 Uchwała XVII/100/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
           Załącznik I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik II od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik III od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
          załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe ogólnopolskie wzory informacji i deklaracji podatkowych, które stanowią załączniki do następujących rozporządzeń Ministra Finansów:


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego).Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 5 styczeń 2021 godz. 16:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 31 maj 2021 godz. 12:52
Liczba odsłon:
  2383 od 5 styczeń 2021 godz. 16:40  (średnio 2.99 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca