0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2022


Uchwała XXVII/166/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała XXVII/167/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2021r.

Uchwała XLV/257/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Uchwała XVII/100/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
          Załącznik I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
          Załącznik II od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
          Załącznik III od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
          załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe ogólnopolskie wzory informacji i deklaracji podatkowych, które stanowią załączniki do następujących rozporządzeń Ministra Finansów:

z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),

z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),

z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

 


 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 17 styczeń 2022 godz. 12:38
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 17 styczeń 2022 godz. 12:39
Liczba odsłon:
  674 od 17 styczeń 2022 godz. 12:38  (średnio 1.82 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca