0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2017


UCHWAŁA XXVII/171/2016 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2017 rok.

UCHWAŁA XXVII/172/2016 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2017r.

UCHWAŁA XXVII/169/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

UCHWAŁA XXVII/170/2016 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2017r.

UCHWAŁA XXIX/193/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Łęczyca oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

ZARZĄDZENIE 293/2017 w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych na terenie gminy Łęczyca.
 

UCHWAŁA XXII/135/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca, na okres od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku.
            Załącznik taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

UCHWAŁA XXXIV/218/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca, na okres od 1 czerwca 2017 roku cło 31 maja 2018 roku.
            Załącznik taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

UCHWAŁA XVII/100/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
           Załącznik I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik II od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik III od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


 WZORY DEKLARACJI

 

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
            załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem  wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajaćych osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego).Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 12 styczeń 2017 godz. 13:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 6 czerwiec 2017 godz. 13:53
Liczba odsłon:
  6668 od 12 styczeń 2017 godz. 13:29  (średnio 3.51 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca