0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2020


Uchwała LIII/349/2018 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała LIII/350/2018 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca

Uchwała XV/88/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała LIII/352/2018 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca

Uchwała XVII/100/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
           Załącznik I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik II od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik III od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
             załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe ogólnopolskie wzory informacji i deklaracji podatkowych, które stanowią załączniki do następujących rozporządzeń Ministra Finansów:


WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek  organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, którym w 2019 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem  wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

WYKAZ wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej.

WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajaćych osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego).Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 17 grudzień 2019 godz. 12:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 29 maj 2020 godz. 13:15
Liczba odsłon:
  4239 od 17 grudzień 2019 godz. 12:00  (średnio 3.52 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca